20
paź
Międzynarodowy Dzień Mediacji- MEDIACJE W ROKIETNICY !!!
  • admin_top

Trzeci czwartek października to jak co roku Międzynarodowy Dzień MEDIACJI.


Czyli właściwie czego?


Najczęstszym skojarzeniem związanym z tym słowem jest filmowa scena
z udziałem osoby próbującej popełnić samobójstwo oraz osoby, która próbuje odwieść od tego pomysłu czyli tzw. negocjatora. Mediacje najczęściej mylone i kojarzone są bowiem właśnie
z negocjacjami.

Czy słusznie? Nic bardziej mylnego!


MEDIACJE dotyczą zarówno każdego z nas prywatnie, jak i przedsiębiorców, uczniów, pracowników czy przestępców.


Na czym więc polegają mediacje?


Otóż MEDIACJE są sposobem rozwiązywania konfliktów, sporów pomiędzy skłóconymi stronami za pośrednictwem osoby trzeciej – MEDIATORA.


MEDIATOR to specjalistycznie wykwalifikowana osoba, władająca szczególnymi technikami prowadzenia rozmowy pomiędzy skonfliktowanymi stronami w taki sposób, aby osiągnęły one porozumienie i znalazły możliwość rozwiązania sporu. Co istotne, mediator jest osobą, która nie stoi po żadnej ze stron, nie doradza, nie znajduje rozwiązań, nie przedstawia propozycji, nie ingeruje w sedno konfliktu, a jedynie pomaga stronom komunikować się w odpowiedni sposób, tak, by samodzielnie doszły do rozwiązania sporu.


Skorzystanie z MEDIACJI jest możliwe w każdym sporze i na każdym jego etapie, zarówno przedsądowym jak i w trakcie toczącego się już postępowania sądowego. Jedynym warunkiem jest to, aby obydwie strony konfliktu wspólnie chciały z tej metody skorzystać.

Wówczas wystarczy wybrać dowolnego mediatora i przystąpić do mediacji.


Jeżeli jesteś z Rokietnicy lub okolic, nie musisz szukać!


Od września znajdziesz mediatora w Rokietnicy przy ul. Cyprysowej 8D/10.

Oferuje mediacje:

  • pomiędzy przedsiębiorcami,
  • w sprawach rodzinnych, szczególnie pomiędzy obecnymi lub byłymi małżonkami oraz innymi członkami rodziny,
  • pomiędzy pracodawcami a pracownikami,
  • we wszelkich sprawach cywilnych, gospodarczych, bankowych i innych.

Mediacje to szansa na uniknięcie osobistych przepychanek ze skłóconą stroną, wymiany niepotrzebnych pism, a ostatecznie spraw sądowych oraz czasu i kosztów z tym związanych.


W każdej relacji kluczowym elementem jest właściwa KOMUNIKACJA, czego brakuje zwykle
w konflikcie.

To właśnie dzięki mediacji i osobie mediatora strony często dopiero wówczas zaczynają słuchać siebie nawzajem, odpowiednio komunikować i rozumieć swoje wzajemne potrzeby. Doprowadzenie do tego oraz do rozwiązania konfliktu jest misją mediatora, która w większości przypadków powodzi się, pod warunkiem że strony są nastawione do mediacji pozytywnie lub przynajmniej z nadzieją.