Mediacje

Prowadzenie mediacji w sporach między przedsiębiorcami pojawia się coraz częściej i zdecydowanie zaoszczędza ich pieniądze.

Decydując się na mediacje Kancelaria dokonuje wszelkich działań, dążących do sprawnego rozwiązania problemu oraz zaoszczędzenia czasu i pieniędzy, które pochłaniają sprawy przed sądem.

Niemal wszystkie kończą się powodzeniem i satysfakcją klienta, co jest dla nas najważniejsze.

Mediacja dla przedsiębiorców jest formą uproszczenia wszelkich formalności i oszczędności. Spory przy pomocy mediacji rozstrzygane są w taki sposób, że każda ze stron jest wygraną, inaczej niż w postępowaniu sądowym.

Przekonają się Państwo sami, kiedy zaczną współpracę z nami.

 

Kancelaria zajmuje się także mediacjami w sprawach rodzinnych i społecznych.

 

Zapraszamy.