Społeczna odpowiedzialność

Kancelaria, oprócz działalności komercyjnej, na co dzień angażuje się w przeróżne lokalne i ogólnopolskie akcje, które mają służyć mieszkańcom i społeczeństwu. Skupia się przede wszystkim na osobach potrzebujących, których często nie stać na opłacenie obsługi prawnej w pełnym wymiarze lub w ogóle nie są w stanie za nią zapłacić.

Wówczas staram się podejmować działania, które mogą zorganizować pomoc w niezbędnym zakresie tak, aby interesy tych osób były możliwie zabezpieczone. Najważniejsze jest jednak to, aby z powodu braku środków finansowych, niskich dochodów czy biedy i losowych zdarzeń życiowych, nikt z mojego otoczenia nie został pozbawiony możliwości wyrażenia swojego stanowiska w sporze sądowym, mógł dochodzić swoich praw, czuł się bezpieczny na tyle, na ile pozwalają okoliczności.

Kancelaria prowadzi następujące działania:

  1. Kancelaria została partnerem ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny- wszystkie osoby, które posiadają aktualną kartę, otrzymają 20% zniżki na pomoc prawną, w tym reprezentację przed sądem i innymi instytucjami. Czytaj więcej
  2. Wszystkie osoby, które wcześniej korzystały z porad Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Cerekwicy i obdarzyły mnie w ten sposób zaufaniem, otrzymają korzystne zniżki na dalszą pomoc oraz obsługę prawną, która nie jest już objęta bezpłatnymi poradami (np. reprezentacja przed sądem, udział w negocjacjach i mediacjach, w tym rodzinnych i społecznych itp.).
  3. W kilku przypadkach zdecydowałam się udzielić pomocy prawnej bez pobierania wynagrodzenia uznając, że sytuacja prawna danej osoby tego wymaga, a jej możliwości finansowe są na tyle niskie, że nie ma mowy o opłaceniu prawnika.

 

Kancelaria jest otwarta na przeróżne formy działania i współpracy o charakterze społecznym, szczególnie na terenie gminy Rokietnica, ale nie tylko. Osoby zainteresowane podjęciem podobnych działań na zasadzie partnerstwa, organizatorów ciekawych akcji i projektów społecznych oraz organizacje pozarządowe, zapraszam do współpracy i kontaktu.