Sprawy spadkowe
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • dział spadku,
  • odpowiedzialność za długi spadkowe,
  • zachowek,
  • projekty testamentów, zapisów testamentowych i zapisów windykacyjnych,
  • ważność testamentu,
  • przyjęcie i odrzucenie spadku,
  • i inne.