Sprawy rodzinne
 • rozwód,
 • separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa,
 • ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa,
 • ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • alimenty,
 • ustalenia kontaktów z dzieckiem,
 • przysposobienie,
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
 • i inne