Sprawy pracownicze
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • zapłata wynagrodzenia za pracę,
 • zapłata wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • uprawnienia pracowników w związku z rodzicielstwem (urlop macierzyński, wychowawczy, rodzicielski itp.),
 • mobbing,
 • telepraca,
 • zakaz konkurencji,
 • i inne.