Sprawy cywilne
 • umowy sprzedaży, o dzieło, zlecenie,
 • umowy najmu,
 • gwarancja i rękojmia,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie,
 • ustanowienie służebności,
 • zapłata z tytułu zaciągniętej pożyczki, niewykonania umowy i innych,
 • eksmisja,
 • własność,
 • nabywanie i zbywanie mienia, w tym nieruchomości,
 • umowa dożywocia,
 • ochrona posiadania,
 • dochodzenie odszkodowania,
 • dochodzenie zadośćuczynienia,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • windykacja należności,
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające,
 • przedawnienie roszczeń,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • upadłość konsumencka,
 • i inne.